SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMANLIK HİZMETLER

HİZMETLERİMİZ

SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


1. "Ekonomi Bakanlığı Sağlık Turizmi Teşvikleri" konusunda ön başvuru, dosya hazırlama ve başvuru süreci yönetimi
2. "Uluslararası Pazarlama" danışmanlığı
• Sağlık Turizmi alanında hedef pazarların belirlenmesi
• Sağlık Turizmi için çalışacak pazarlama ve operasyon ekibinin oluşturulması
• Hastane ve cihaz parkuru analizi
• Tüm tanıtım materyallerinin hedef dillerde hazırlanması (Web, katalog, leaflet, SEO, facebook reklamları..)
• Hastane içi ekiplere "Uluslararası Hasta Süreçleri" konusunda eğitimler düzenlenmesi (doktor ve hasta hizmetleri kadrosu)
• Uluslararası hasta kabulü için tüm konsiyaj altyapısının oluşturulması (transfer, otel, karşılama vs..)
• Hedef ülkelere yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması
• Uluslararası pazarlama yıllık bütçesinin hedef pazarlar dikkate alınarak hazırlanması. Yıl içerisinde belirlenecek uluslararası organizasyonlara katılım
• Kurumun uluslararası işbirlikleri için kullanacağı sözleşme formatlarının belirlenmesi
• Asistans ve uluslararası sigorta şirketleri ile sözleşmelerin yapılması
• Sağlık Turizmi portalları ile sözleşmelerin yapılması
• Sağlık Turizmi konusunda çalışan aracı kurum ve kişiler ile sözleşme süreçlerinin yönetilmesi